Монгол-Англи-Монгол хэлний баталгаат орчуулгын үйлчилгээ

 1. Бичиг баримтын орчуулга:
  • Бүх төрлийн иргэний гэрчилгээ – 25$
  • Жолооны Үнэмлэх – 25$
  • Эрүүл мэндийн дэвтэр – 50$
  • Диплом, сургуулийн Гэрчилгээ – 80$
 2. Текст орчуулга:
  • Энгийн текст, эдгээрт захиа, албан бичиг зэрэг техникийн бус орчуулга багтана. Үйлчилгээний хураамжийг нэг үг тутамд 0.10$ орчим байна.
  • Техникийн орчуулга: Үүнд эмнэлэг, инженер, уул уурхай, мэдээллийн технологи гэх мэт мэргэжлийн болон техникийн оруулга багтана. Орчуулгын төлбөр нэг үг тутамд 0.20$ орчим байна.
 3. Цагаачлалын алба, төрийн байгууллагад захидал, өргөдөл бичих, ирсэн захиаг орчуулж, хариу бичих, өргөдөл маягт бөглөх, илгээх: 1 цаг тутамд 50$.
 4. Нотариатын үйлчилгээ. Бичиг баримт болон гарын үсгийн баталгаа. Хураамжийг үйлчилгээнээс хамаарч тогтооно.
 • Яаралтай орчуулгын хураамж: 45$
 • Үйлчилгээний хамгийн доод хураамж: 45$

Та орчуулуулах ажлыг ЭНД дарж ирүүлснээр би урьдчилсан үнэлгээг танд илгээх болно.


Ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээ

Дараах сэдвүүдээр ганцаарчилсан зөвлөгөө өгнө. Эдгээрт:

 • Зээл, зээлийн оноо түүх /Credit, credit score and history/
 • Эрүүл мэндийн болон автын даатгал /Health and auto insurance/
 • Цагаачлалын маягт, визийн ангилал солих /Immigration forms and visa status change/
 • Автын осол болон ослын улмаас үүдсэн хувь хүний бэртэл гэмтэл, ажлын байрны осол /Auto accident and personal injury, wok place compensation /
 • Шинээр ирсэн хүмүүст хандсан ерөнхий мэдээлэл өгөх зэрэг

Зөвлөгөө авахын тулд цаг товлох ба нэг уулзазтын цаг дээд тал нь 60 минут байна. Дараах календараас өөрийн боломжит өдөр болон 2-3 өөр цагийн саналыг ирүүлнэ үү. Таны хүсэлтийг хүлээж авмагц эргэж холбогдоно.

Хураамж 50$ байх бөгөөд хураамжийг урьдчилан болон уулзалтын үеэр төлбөрийн карт болон бэлэн мөнгөөр төлж болно.

Холбоо барих: tuguldur@imedee.com; утас: (571) 315-8654